nov 142017
 

Ovogodišnje Savetovanje Saveza izviđača Srbije održaće se od 24. do 26.11.2017. godine u Dečjem odmaralištu Šuplja stena na Avali. Savetovanje Saveza izviđača Srbije se svake godine organizuje sa ciljem da se u neposrednom kontaktu sa predstavnicima organizacionih jedinica razmene mišljenja o proteklim aktivnostima Saveza, kao i o aktuelnim temama koje imaju za cilj ispunjenje strateških ciljeva Saveza.

Konferencijom „Država se brani čistoćom“ zaokružujemo projekat „NAuči, PRimeni, EDukuj – NAPRED“ koji je podržalo Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Ovogodišnja aktuelna tema je uspostavljanje pravovremenog ritma registracije članica Saveza. To će nam omogućiti novi sistem za evidenciju i registraciju članstva, koji će učesnici moći praktično da isprobaju i Pravilnik o registraciji. Prateći savremene trendove biće razgovora i na temu uloge izviđačke organizacije u ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, kao i prezentacija organizacije Smotre SIS 2018. godine.

Rok za prijavu učesnika/ca je 21.11.2017. godine na mail adresu office@izvidjaci.rs. Više informacija o Savetovanju možete pronaći u elaboratu.