feb 102018
 

Po odluci Starešinstva sa 43. redovne sednice ovog organa Saveza izviđača Srbije doneta je odluka o sledećim rokovima i cenama za uplatu kotizacije za predstojeću 10. Smotru Saveza izviđača Srbije 2018. godine:

  • Rok za uplatu kotizacije u celosti za članove SIS u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti je 30. 3. 2018.
  • Rok za uplatu kotizacije u celosti za članove SIS u iznosu od 110 evra u dinarskojprotivrednosti je 15. 5. 2018.
  • Rok za uplatu kotizacije u celosti za članove SIS u iznosu od 70 evra u dinarskoj protivvrednosti za članove Međunarodnog servisnog tima je 30. 3. 2018., a nakon tog roka cena se povećava na 80 evra
  • Rok za uplatu kotizacije za članove izviđačkih saveza iz regiona i DESMOS-a u iznosu od 120 evra je 30.3.2018.

Instrukcije za plaćanje / Instruction for payment