okt 242018
 

Pozivamo sve izviđače uzrasta 15 do 30 godina da uzmu učešće u istraživanju o položaju i potrebama mladih u Srbiji koje sprovodi Ministarstvo omladine i sporta. Rezultati intervjua će biti prosleđeni  Savetu za mlade i Radnoj grupi za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade kako bi bili iskorišćeni za unapređenje politika i mera omladinskog sektora. Ovo istraživanje će poslužiti i u izradi izviđačkog programa kako bi što bolje odgovorio potrebama mladih.

Istraživanje je zamišljeno kroz detaljan  45-minutni intervju o položaju mladih i izazovima sa kojima se susreću kao i njihovim potrebama. Intervjue će držati istraživačka agencija.

Zainteresovani treba do petka 26.10. u 12h da pošalju svoje ime i prezime, odred i broj telefona na mejl Saveza office@izvidjaci.rs  kako bismo prosledili agenciji da vas kontaktira i zakaže intervju u toku sledeće nedelje. Za sve koji nisu iz Beograda biće organizovani skajp ili telefonski intervjui dok će ispitanici koji borave u Beogradu moći i „uživo“ da budu intervjuisani.