nov 242019
 

Dragi članovi,
Savez izviđača Srbije je odlučio da krene u svoju modernizaciju, a jedan od elemenata je unapređenje vizuelnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva osmišljavanje nacionalne marame, usaglašavanje oko jedinstvene uniforme, odabir ton karte za promotivne materijale, kreiranje različitih logoa i drugo. Vizuelni identitet je važan zarad slike i prepoznatljivosti izviđača kako unutar tako i izvan naše organizacije.

Prvi korak u ovom procesu odlučen je za izradu nacionalne marame, što će biti i prvi zadatak tima.

Ukoliko ste zainteresovani da uđete u ovaj tim molimo vas da popunite prijavni formular. Jedan od osnovnih uslova za prijavu jeste da kandidat ima završenu umetničku ili dizajnersku školu ili da je pohađa. Takođe i osobe koje imaju afiniteta ka dizajnu a nisu stekli znanje kroz formlano obrazovanje, se svakako mogu prijaviti i ući u razmatranje.

Popunjeni formular slati na e-mail: sis.nacelnik@gmail.com.
Rok za prijavu je 8. decembar 2019. godine.

Kontakt osoba: Jelena Košarić, član starešinstva Saveza izviđača Srbije.
e-mejl: jelen.ank.osaric@gmail.com

Prijava