jun 122019
 

Na osnovu člana 30, člana 31 Statuta Saveza izviđača Srbije i Odluke Starešinstva SIS od 07.04.2019. godine sazivam izbornu sednicu Skupštine Saveza izviđača Srbije za 16.06.2019. Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine
a. Otvaranje sednice Skupštine
b. Izveštaj verifikacione komisije;
c. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
d. Usvajanje dnevnog reda;
e. Izbor radnog predsedništva
f. Izbor zapisničara
g. Izbor overivača zapisnika
2. Žalba Željka Valkovića na izborni proces 07.04.2019.
3. Izbor organa Saveza izviđača Srbije i izveštaj Izborne komisije:
a. Starešine Saveza,
b. Zamenika starešine Saveza,
c. Članova Nadzornog odbora Saveza;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine od 9.12.2018 i vanredne Skupštine 10.02.2019. redovne Skupštine 07.04.2019. ;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2018 godinu.
6. Izveštaj Direktora smotre
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i bilansa za 2018. godinu;
8. Priključenje jedinica na sporazum sa SIS
9. Posebni Program SIS-Izjašnjavanje o vraćanju veštarstva Gejmer u PP ili izbacivanje specijalnosti Gejmer radi usaglašavanja PP
10. Izmene i dopune Pravilnika o registraciji
11. Razno

Sednica Skupštine će se održati 16.06.2019. u Beogradu u sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“, Ulica Mitropolita Petra 8, sa početkom u 11,00č.
Potrebno je da delegati koji predstavljaju registrovane jedinice na Skupštini, sa sobom ponesu i poseduju izviđačku knjižicu sa članskom markicom za 2019. godinu i potpisano i pečatirano punomoćje za predstavljanje jedinice na Skupštini i učestvovanje u njenom radu.

 

Pera Trajković,
V.D. Starešina Saveza