feb 072018
 

Načelstvo Saveza izviđača Srbije je u proteklih godinu dana sprovelo projekat „Seme budućnosti“, finansiran od strane fondacije Glasnici mira. U sklopu tog projekta Načelstvo je, u saradnji sa stručnjacima iz pojedinih oblasti, radilo na unapređenju postojećih veštarstava i razvoju specijalnosti. U prilogu je nacrt posebnog programa u obimu koji je u ovom trenutku bilo moguće proizvesti.

Pozivam sve članove SIS da uzmu učešće u javoj raspravi konstruktivnim predlozima. Predlozi treba da budu jasni i konkretni, fomulisani u vidu amandmana kako bi se bolje razumeli i bilo lakše da se izmene usvoje.

Svoje komentare i primedbe možete slati mejlom na adresu nacelnik1911@gmail.com i poštom na adresu Savez izviđača Srbije, Bulevar umetnosti 27, 11050 Novi Beograd, tako da stignu do 18.02.2018. godine.

Nacrt posebnog programa i Dopis Starešine SIS