dec 272018
 

U okviru projekta „Izviđački program po meri mladih“  u organizaciji Saveza izviđača Srbije, a  uz finansijsku podršku MInistarstva omladine i sporta, od 23-25. novembra, u Deliblatskoj peščari, održano je Savetovanje za  mlade vođe u izviđačkoj organizaciji- Savezovanje. Mladi iz izviđačkih odreda širom Srbije su razmenjivali iskustva o dosadašnjoj realizaciji izviđačkog Programa, imali priliku da predstave rad svojih jedinica, da diskutuju o načinu izvođenja nacionalnih aktivnosti i daju smernice za unapređenje Programa za mlade kako bi bio savremen i u skladu sa potrebama mladih.