dec 012017
 

U periodu od 24. do 26. novembra 2017. godine u dečijem odmaralištu „Šuplja stena“ održano je godišnje Savetovanje Saveza izviđača Srbije. U sklopu Savetovanja takođe je održana i završna konferencija projekta „NAuči EDukuj PRimeni – NAPRED“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo odbrane Republike Srbije. U sklopu konferencije „Država se brani čistoćom“ prisutni su imali priliku da se upoznaju sa realizacijiom i rezultatima projekta.

Tokom Savetovanja takođe prisutni su imali priliku da čuju više o „Pravilniku o registraciji“ i novorazvijenom sistemu za praćenje članstva. Pored ovog na Savetovanju je bilo još reči o „Ciljevima održivog razvoja“ (eng. SDGs). Takođe ovo je bila prilika da se prodiskuje o terminima nacionalnih aktivnosti a i da se izvrši refleksija o tome šta se sve postiglo u prethodnih godinu dana.

Kao što je i praksa u 2017. raduje dobar odziv odreda i preko 40 učesnika ovog Savetovanja.

IMG_0773