okt 102018
 

 

Савез извиђача Србије расписује интерни конкурс за радно место: Координатора радне групе за унапређење Програма за младе.(1 извршилац)

Тип ангажовања: Уговор о раду на одређено време , 5 месеци за време трајања пројекта „Извиђачки програм по мери младих“ који је подржало Министарство омладине и спорта. Циљ пројекта је да се дефинишу смернице за унапређење Програма за младе, односно формулишу образовни циљеви извиђачког Програма.

Место рада: Београд и места спровођења пројектних активности

Потребне квалификације (услови):

 • Најмање 4. степен стручне спреме (завршена средња школа);
 • Искуство у организовању и координирању рада радне групе и великих активности;
 • Познавање структуре рада Савеза извиђача Србије
 • Познавање извиђачког Програма и метода рада
 • Познавање процеса преиспитивања извиђачког Програма
 • Искуство у организацији и припреми програмских материјала и упутстава
 • Комуникативност, отвореност, самосталност и одговорност у раду
 • Познавање рада на рачунару
 • Познавање енглеског језика

Опис посла/одоворности

 • Координација рада радне групе за унапређење Порграма младих
 • Организација и припрема програма активности у оквиру Пројекта заједно са радном групом (прикупљање података о потребама младих, саветовање, форум, зимска школа)
 • Организација састанака са експретима
 • Припрема едукативног материјала заједно са радном групом и експертима
 • Писање извештаја

Уколико сматрате да испуњавате горе наведене услове и заинтересовани сте да се пријавите за радно место молимо Вас да пријаву и радну биографију доставите електронском поштом на : office@izvidjaci.rs.

Савез извиђача Србије задржава право да контактира само кандидате који уђу ужи избор.

Рок за пријаву 20.10.2018.