okt 182018
 

Савез извиђача Србије расписује интерни конкурс за чланове Радне групе за унапређење Програма за младе.( 6 чланова)

Тип ангажовања: Уговор о раду на одређено време , 5 месеци за време трајања пројекта „Извиђачки програм по мери младих“ који је подржало Министарство омладине и спорта. Циљ пројекта је да се дефинишу смернице за унапређење Програма за младе, односно формулишу образовни циљеви извиђачког Програма.

Место рада: Београд и места спровођења пројектних активности

Потребне квалификације (услови):

  • Најмање 4. степен стручне спреме (завршена средња школа);
  • Познавање структуре рада Савеза извиђача Србије
  • Познавање извиђачког Програма и метода рада посебно за поједину категорију чланства
  • Искуство у организацији и припреми програмских материјала и упутстава
  • Комуникативност, отвореност, самосталност и одговорност у раду
  • Познавање рада на рачунару
  • Познавање енглеског језика

Опис посла/одоворности

  • Учешће у радној групи на организацији активности из Пројекта (прикупљање података о потребама младих, саветовање, форум, зимска школа)
  • Припрема упитника и едукативног материјала у сарадњи са стручњацима
  • Писање извештаја

Уколико сматрате да испуњавате горе наведене услове и заинтересовани сте да се пријавите за радно место молимо Вас да пријаву и радну биографију доставите електронском поштом на : office@izvidjaci.rs.

Савез извиђача Србије задржава право да контактира само кандидате који уђу ужи избор.

Рок за пријаву 22.10.2018.