Članci

Odluka o članarini za 2017. godinu

ponedeljak, 31 oktobar 2016

Na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza je sa 14 glasova ZA, jednoglasno, donelo sledeću

O D L U K U

Član 1.

Svi članovi jedinica Saveza izviđača Srbije dužni su da plate članarinu za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 720,00 RSD (sedam stotina dvadeset dinara).

Član 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodela članarine iz prethodnog člana i to:

1) 600,00 dinara, pripada Savezu izviđača Srbije,

2) 120,00 dinara, pripada WOSM i ESR.

Ovom Odlukom se utvrđuje da su minimalni iznosi članarine za jedinice Saveza i niže saveze (pokrajinske, gradske, opštinske) kako sledi:

1) 600,00 dinara, za članove jedinica Saveza,

2) 150,00 dinara, članarina pokrajinskom i gradskom Savezu,

3) 50,00 dinara, članarina opštinskom Savezu.

Plaćanjem članarine iz ovog člana jedinice i niži savezi stiču pravo upotrebe znaka Saveza izviđača Srbije, bez dodatne naknade, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o znaku Saveza izviđača Srbije.

Član 3.

Iznosi iz prethodnog člana stav 1. i 2. uplaćuju se u zbirnom iznosu od 720,00 dinara, na tekući račun Saveza izviđača Srbije broj: 205-23767-82 sa naznakom "članarina".

Član 4.

Jedinica koja radi u sastavu pokrajinskog ili gradskog saveza, iznos od 150,00 dinara uplaćuje na tekući račun pokrajinskog ili gradskog saveza.

Član 5.

Jedinica koja radi u sastavu opštinskog saveza, iznos od 50,00 dinara uplaćuje na tekući račun opštinskog saveza.

Član 6.

Članarinu za 2017. godinu utvrđenu ovom Odlukom jedinice su obavezne da izmire do 31. oktobra 2017. godine.

Dokaz da je pojedinac član jedinice registrovane u Savezu predstavlja članska knjižica sa poništenom članskom markicom.

Član 7.

Jedinica će biti registrovana kao odred izviđača ukoliko je uplatila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Jedinica će biti registrovana kao samostalna četa izviđača ukoliko je izmirila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Član 8.

Jedinica može na osnovu Odluke nadležnog organa jedinice Saveza osloboditi pojedinca plaćanja članarine o čemu je dužna da obavesti Starešinu Saveza.

Član 9.

Savez izviđača Srbije je dužan da jedinicama izda odgovarajuću finansijsku dokumentaciju i članske markice, u roku od sedam dana od dana uplate članarine na račun Saveza izviđača Srbije.

Član 10.

Generalni sekretar je dužan da na sajtu Saveza istakne svaku uplatu članarine od strane jedinice u roku od 48 sati od dana uplate.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na sajtu Saveza.

Odluku dostaviti svim jedinicama i savezima elektronskim putem.

STAREŠINA SAVEZA

Tanja Janković

Kontakt

Savez izviđača Srbije
11050 Beograd
Bulevar umetnosti 27
PF 7
Tel: +381.11.269.51.99
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izviđači Srbije

Izviđači Srbije su vodeća organizacija mladih i za mlade u Republici Srbiji, koja nudi izazovne programe za devojčice, dečake i mlade uzrasta od 7 do 25 godina starosti u nekoliko hiljada izviđačkih radnih jedinica organizovanih u više od 50 odreda.

Copyright ©2013 Savez izvidjaca Srbije | Bulevar Umetnosti 27 | 11150 Novi Beograd | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
Developed by: iMedia