jun 012020
 

Poštovane članice i članovi Saveza,

Sve nas je nespremne zadesila pandemija virusa Kovid19 zbog koje je svaki segment našeg društva živeo život u vanrednim okolnostima. Obzirom da je protekla javna rasprava o predloženim izmenama akata počela 09.03.2020, a Vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije uvedeno 15.03.2020.godine kao i da je veliki broj punoletnih članova naše organizacije aktivno učestvovao u pomoći sugrađanima kroz različite volonterske aktivnosti smatramo da učešće na javnoj raspravi nije bilo na vrhu liste prioriteta.

Zbog navedenog i sa ciljem da što više naših članova kroz javnu raspravu doprinese boljitku organizacije odlučili smo da prihvatimo sve komentare i amandmane pristigle u bilo kom trenutku do momenta raspisivanja ove javne rasprave ukoliko su dostavljeni na propisani način i da otvorimo ponovnu javnu raspravu kako bismo pružili šansu onima koji nisu bili u mogućnosti da u prethodnoj učestvuju.
Javna rasprava traje 21 dan od dana objavljivanja na sajtu Saveza.

U prilogu se nalaze Poziv na javnu raspravu i predlozi izmena i dopuna Pravilnika o izborima, Pravilnika o registraciji i Poslovnika o radu Skupštine Saveza kao i obavezni formulari za komentare i amandmane.

 

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na mejl Saveza office@izvidjaci.rs

S poštovanjem,

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije

apr 102020
 

 

Izviđači su uvek spremni! Vrednosti koje izviđački pokret neguje, naše članove širom sveta motiviše da reaguju i pomognu u trenucima kada je to potrebno. Bilo da su to krize izazvane elemnetarnim nepogodama, ratom ili u ovom slučaju pandemijom, izviđači su uvek tu.

Ovih dana svedoci smo kako izviđači širom planete reaguju u svojim zajednicama. Zbog same karakteristike vanrednog stanja volonteri su ograničeni procedurama o tome ko može pomoći, ali to nije umanjilo njihov značaj. Naprotiv.

U Sloveniji su izviđači podizali poljsku bolnicu, u Kanadi je jedan član izumeo specijalne štitnike koji oslobađaju pritisak od zaštinih maski sa ušiju i glave. Sam svetski pokret pokrenuo je globalno internet druženje za svu decu sveta, sa ogromnim brojem posmatrača i aktera.

Uloga Saveza izviđača Srbije? Svoju kreativnost i dovitljivost kao i resurse naši članovi koriste na najbolji način, kako to izviđači inače znaju pri savladavanju izazova. I solidarni su, uvek!

Kako je postojala nestašica zaštitnih maski, Odred izviđača iz Novog Pazara poslao je pakete maski, koje se šiju pod rukovodsvom jednog njihovog člana, odredima širom Srbije, kako bi njihovi članovi bili bezbedni prilikom pružanja pomoći. Mnogi odredi među prvima su organizovali svoje punoletne članove u pomoć svojim lokalnim zajednicama. Najveći deo njih učestvuje u pomoći starijim sugrađanima i onima kojima je pomoć u ovim trenucima potrebna. Nabavka i dostava hrane i lekova, pakovanje paketa, dežurstva u kol centrima neki su od izviđačkih zadataka širom zemlje. U Beogradu je nekoliko članova izviđačke organizacije deo lokalnih kriznih štabova ili centara za bezbednost, a jedan izviđač je deo „3D” štampara koji aktivno prave zaštitne vizire za medicinare. U Starčevu je zabeleženo da su izviđači pomagali u adaptaciji kompjutera kod sugrađana za omogućavanje rada od kuće. U Kikindi se pišu pesme podrške, u Nišu su izviđači među najbrojnijim volonterima od civilnih organizacija. Načelstvo Saveza izviđača Srbije organizovalo je program za decu, omladinu i rodtielje za zabavu kod kuće, kao deo preventivne kampanje smanjenja kretanja. Takođe, odredi imaju i svoje heroje. Medicinske radnike koji na svojim radnim mestima odgovorno obavljaju svoje zadatke i u ovim teškim trenucima. Takva priča nam dolazi i iz Odreda izviđača iz Obrenovca čija je članica bila deo akušerskog tima koji je porodio trudnicu zaraženu COVID 19 virusom. Ova priča se ovde ne završava, već je ona samo kratak pregled trenutnog stanja.

Izviđači, znamo da među vama ima dosta vas koji se svakog dana trudite da na svoj način pomognete. Direktnim učešćem kao volonteri, radom u okviru svojih profesija, širenjem pozitivnog stava koji je vrlo važan u ovom trenutku ili time što sedite kod kuće i na taj način pomažete sprečavanju širenja pandemije. Znajte da smo vam zahvalni!

Želimo da podelimo vaše herojske poduhvate!

Podelite sa nama vaše priče na društvenim mrežama sa #izvidjacipomazu kako bi mogli da svima predstavimo koliki su izviđači heroji. Samo što mi

herojski plašt nosimo drugačije.

Izviđači svoj plašt nose oko vrata!

Načelstvo Saveza izviđača Srbije

 

 

mar 302020
 

Poštovani,

Pre svega se nadamo da su svi članovi Vašeg odreda zdravi, da se pridržavaju mera bezbednosti i uspešno ispunjavaju svoje školske, profesionalne i druge obaveze.

Shodno vanrednom stanju koje je uvedeno u toku roka za prijavljivanje vodova za ovogodišnje Prolećno SDG izazivanje i donetim merama bezbednosti, obaveštavamo Vas da će Načelstvo Saveza izviđača Srbije odrediti dodatni rok za prijavljivanje za ovu aktivnost kada vanredno stanje prođe. Pratićemo situaciju i blagovremeno Vas obavestiti o dodatnom roku za prijavljivanje i daljim koracima koji se odnose na ovu aktivnost, kako bismo je i ove godine uspešno realizovali i time nastavili tradiciju umrežavanja naših odreda uz  „zabavu sa svrhom”, odnosno savladavanje Programa na inovativan, zanimljiv i svrsishodan način.

Do tada, čuvajte se i pratite profil Saveza izviđača Srbije na društvenim mrežava na kome možete pronaći puno zabavnih aktivnosti za svoje članove prilagođenih okolnostima u okviru programa „Izviđačka kućna zabava”!

Uz izviđački pozdrav,

Načelstvo Saveza izviđača Srbije

mar 272020
 
Dragi izviđači, pozivamo vas da uzmete učešće u dnevnim i nedeljnim
aktivnostima koje Načelstvo Saveza izviđača Srbije priprema za vas u okviru
programa „Izviđačka kućna zabava” kao vid preventivnih mera u borbi sa virusom Covid-19.
“Izviđačka kućna zabava” je program koji će vam pomoći da se zabavite i da vam vreme kod kuće brže prođe. Pripremljen je raznovrstan sadržaj na osnovu izviđačkog programa. Program je prilagođen i dostupan za različite uzraste izviđača. Igrice i zadaci biće kombinovano namenjeni za individualnu ili timsku realizaciju. Za mnogobrojne aktivnosti ćete moći da uključite i svoje ukućane i da se svi ludo zabavite!
Svakog vikenda očekuju vas masovnija (on line) izviđačka dešavanja.
28.3. – Sat za našu planetu – elaborat preuzmite ovde
3-5.4. – Svetska internet džembori – JOTI – elaborat preuzmite ovde
10-12.4. -Izviđački online višeboj na instagramu – elaborat preuzmite ovde
17-18.4. – U razgovoru sa… (Članovi načelstva i prijatelji spremili su niz aktuelnih edukativnih izviđačkih tema). Za opširnije informacije pratite društvene mreže SIS.
mar 162020
 

Nakon današnjeg vanrednog sastanka u Ministarstvu omladine i sporta  predstavnici Saveza izviđača Srbije i ostalih omladinskih organizacija i saveza izdali su sledeće

SAOPŠTENJE:

Na današnjem sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, na kom su učestvovali ministar Vanja Udovičić sa saradnicima i predstavnici/e Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, Krovne organizacije mladih Srbije, OPENS – a, Mladih istraživača Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Saveza izviđača Srbije, razmatrani su kapaciteti omladinskog sektora za podršku u realizaciji mera Vlade Republike Srbije tokom vanrednog stanja.

Procena omladinskog sektora je da, na osnovu dosadašnjeg iskustva uključivanja mladih u različite programe, u kratkom vremenskom periodu možemo  o planiranim aktivnostima informisati i pozvati na učešće 180.000 mladih.  U narednom periodu biće definisane volonterske pozicije, potrebe i bezbednosne mere u okviru kojih će se moći realizivati volonteske aktivnosti, shodno merama koje donese Vlada Republike Srbije.

Poseban naglasak će biti stavljen na bezbednost i sigurnost volontera u svakom momentu volontiranja.

Svesni smo želje i volje mladih da se uključe u aktivnosti za pružanje podrške starijim sugrađanima, ali isto tako apelujemo da aktivnosti usklađuju sa lokalnim kriznim štabova koji će preuzeti celokupnu koordnaciju u skladu sa novonastalom situacijom.

U ovom trenutku apelujemo da se lica mlađa od 18 godina ne uključuju u aktivnosti dok se ne kreiraju posebne procedure i mere.

Pozivamo vas da pratite sajt Ministarstva omladine i sporta , kao i gore nabrojanih aktera za pravovremene informacije.

mar 162020
 

Poštovani članovi Saveza izviđača Srbije na osnovu odluke o uvođenju Vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije a uzimajući u obzir brigu o zdravlju  svih članova SIS, sve aktivnosti odlažu se do ukidanja Vanrednog stanja i donošenja obavezujućih preporuka nadležnih Ministarstava Republike Srbije.
Svi članovi Saveza izviđača Srbije dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera i aktivnosti koje donose nadležne institucije i lokalne  samouprave.

Informacije o daljoj  organizaciji rada Saveza biće redovno istaknute na sajtu SIS.

mar 112020
 

Obaveštenje o povećanom stepenu higijenskih mera po preporukama Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete.

Na izviđačkim sastancima potrebno je primenjivati sledeće mere:

– Redovno održavanje prostorije za sastanke koje podrazumeva: Češće provetravanje prostorije, pranje I dezinfikovanje podova, kvake, radnih površina i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;
– Pranje ruku uz korišćenje sapuna pre početka aktivnosti;
– Preporučiti izviđačima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;
– Ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu.
– Upotrebljene papirne maramice i ubruse treba odmah bacati u korpe za otpatke;
– Odvojiti vreme i obnoviti priču o kolektivnoj i ličnoj higijeni kao deo preventivnih zdravstvenih mera
– Ne stvarati paniku i objasiti opasnost širenja neproverenih informacija;
– Preporuka je da se ne organizuju veći izviđački skupovi

Savez izviđača Srbije

mar 092020
 

Poziv za javnu raspravu

o izmenama i dopunama Pravilnika o izborima u SIS ,Pravilnika o registraciji u SIS i Poslovnika o radu Skupštine Saveza izviđača Srbije

Skupština Saveza izviđača Srbije na sednici održanoj 16.06.2019. u Beogradu donela je odluku da se na osnovu ukazane potrebe a u cilju realizacije i sprovođenja Izbornog procesa izvrši postupak za izmenu i dopunu Pravilniika o izborima , Pravilnika o registraciji u SIS i ostalih potrebnih normativnih akata u SIS. Na osnovu nje je Starešinstvo formiralo Radnu grupu za izmenu i dopunu Pravilnika o izborima u SIS,Pravilnika o registraciji u SIS i kao rezlutat rada Radne grupe proistekla je potreba da se izvrši izmena i Poslovnika o radu Skupštine SIS.
Starešinstvo Saveza je radom kroz Radne grupe donelo predloge izmena akata Saveza navedenih u pozivu a nalaze se u vidu priloga uz ovaj poziv.
Starešinstvo je poštujući da procedura javne rasprave prođe u što demokratskioj atmosferiu /iako nije predviđena Statutom/ i sa željom da u njoj učestvuju i daju svoj doprinos svi članovi Saveza , a sve u cilju uklanjanja uočenih nedostataka u predhodnom periodu.
Javna rasprava će se u cilju efikasnosti sprovesti na sledeći način:
1, Javna Rasprava traje 30 dana od dana objavnjivanja ovog poziva na sajt SIS a koji će uslediti najkasnije 5 dana od donošenja odluke na Starešinstvu SIS.
Javni poziv proslediti na zvanične mejl adrese organizacionih jedinica registrovanih za tekuću kalendarsku godinu ,jednicama kojima je odobreno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa SIS kao i načelnicima preko Načelstva Saveza.
2, Učesnici u javnoj raspravi će svoje stavove i predloge moći da iskažu kroz dve forme i to kroz komentare i kroz amandmane .
– Komentar / Obrazac-1/: obuhvata generalne komentare,sugestije i primedbe na svaki član predloženih akata.
– Amandman/Obrazac-2/: obuhvata tačno određene rečenice koje menjaju postojeće rečenice ili su dopuna samih članova ili stavova dokumenata koji se menjaju.Amandmani moraju biti razumljivi da predstavljaju suštinu predloženih izmena.
Komentare i amandmane slati isključivo popunjavanjem gore navedenih obrazaca i na sledećim mejl adresama : 92djole97@gmail.com uz cc meijla na adresu office@izvidjaci.rs .
Ukoliko komentarišete ili ulažete amandmane na više dokumenata za svaki dokumenat je potrebno popuniti posebne obrasce a u cilju evidencije i olakšavanja poslova radnim grupama.
3.Radne grupe će razmotriti sve komentare i amandmane pristigle u propisanoj formi i propisanom roku,a neblagovremene kontare i amandmane i dopise van datih obrazaca neće se uzimati u razmatranje. Na osnovu detaljnog razmatranja pripremiće se intgralni tekst svakog akta po na osob.
Sa ciljem da se Skupština rastereti i efikasno i nesmetano funkcioniše a poučeni ranijim iskustvima Starešinstvo će na sednici Skupštine izaći sa integralnim tekstovima akata sa uvaženim komentarima i amandmanima .Predloge akata će detaljno obrazložiti predstaviti na sednici Skupštine.Na samoj sednici Skupštine neće se moći podnositi novi komentari i amandmani.Starešinstvo će predložiti Skupštini da se glasa po predloženim integralnim tekstovima akata po na osob kao celine bez glasanja o pojedinačnim amandmanima .

Poslovnik o radu Skupstine-1
Poslovnik o radu Skupstine-2
Pravilnik o izborima-1
Pravilnik o izborima-2
Pravilnik o Registraciji

Izviđački pozdrav ZDRAVO

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije