jan 302019
 

 

Načelstvo Saveza izviđača Srbije, poziva sve zainteresovane članove da se priključe radu resornih timova ili prijave za koordinatora nekog tima.
Osnovni uslovi za rad u resornom timu je da kandidati imaju najmanje 18 godina i da su članovi jedinica registrovanih u Savezu izviđača Srbije.
Osnovni uslovi za vođu nekog od resornih timova je da su stariji od 20 godina i da imaju komentencije u vezi resora za koji se kandiduju.

 

Ukoliko imate slobodnog vremena, interesuju vas određene oblasti iz rada izviđačke organizacije u Srbiji a pre svega imate želju da date svoj doprinos razvoju izviđaštva u Srbiji, pozivamo Vas da popunite formular i pošaljete ga Načelniku Saveza izviđača Srbije do nedelje 17. februara 2019. godine na e-mail: sis.nacelnik@gmail.com
Kandidati se mogu prijaviti za učešće u radu jednog od 11 timova:
• Tim za poletarce i pčelice, (opis posla)
• Tim za mlađe izviđače i planinke, (opis posla)
• Tim za starije izviđače i planinke, (opis posla)
• Tim za mlađe brđane i brđanke (opis posla)
• Tim za praćenje rada lokalnih jedinica (opis posla)
• Tim za školovanje izviđačkih vođa (opis posla)
• Tim za organizaciju nacionalnih aktivnosti (opis posla)
• Tim za promociju (opis posla)
• Tim za razvoj grafičkih sadržaja (opis posla)
• Redakcija Saveza (opis posla)
• Tim za podršku međunarodnoj saradnji (opis posla)
Prijavni formular možete preuzeti ovde

Za dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Načelniku Saveza putem e-maila sis.nacelnik@gmail.com i na telefon 064/64-90-498

Izviđački pozdrav!

Marko Ivošević
Načelnik Saveza izviđača Srbije

jan 292019
 

Na osnovu Statuta SIS član 53 Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je na svojoj sednii od 27.01.2019. donelo sledeću

 

 

 

 

ODLUKU

1. Raspisuju se redovnii izbori za
a. Starešinu SIS
b. Dva zamenika Starešine SIS
c. Četrnaest članova starešinstva Saveza izviđača Srbije
d. Pet članova Nadzornog odbora
2. Saziva se izborna Skupština za 07.04.2019.
3. Kandidovanje za fukcije i članove organa iz tačke 1. Ove odluke počinje 15.februara 2019. godine i traje do 15. marta 2019. Godine
4. Starešinstvo Saveza će o predlogu za imenovanje Verifikacione i Izborne
komisije odlučiti posebnom odlukom. Predlozi jedinica za ove komisije treba da stignu do 9.02.2019. poštom ili mejlom na zvaničan mejl i adresu Saveza
5. O ovoj odluci preko odreda izviđača i teritorijalnih saveza obavestiti sve članove Saveza izviđača Srbije, odluku objaviti u Biltenu i na internet stranici Saveza izviđača Srbije

Tanja Janković

Starešina SIS

jan 282019
 

Na sednici Starešinstva SIS održanoj 27.01.2019. na osnovu zahteva 15 registrovanih jedinica SIS zakazana je vanredna sednica Skupštine za 10.02.2019. da bi se izvršile izmene Pravilnika o registraciji odreda i pomerio rok za dostavu dokumentacije. Sednica Skupštine će se održati u Beogradu, u prostoru kancelarije za mlade „GNEZDO“ na 6.spratu zgrade Beograđanka, Ulica Masarikova 5, sa početkom u 13.30h.

Potrebno je da predstavnici odreda sa sobom ponesu potpisano i pečatom overeno punomoćje.

Odluka

Punomoćje

jan 252019
 

Svetska skautska smotra – Džembori se ove godine održava od 22.jula do 02.avgusta u Zapadnoj Virdžiniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Moto Džemborija je “ Otključaj novi svet“ što pobećava, tokom 12 dana, nove avanture, upoznavanje drugih kultura, sklapanje novih prijateljstava među izviđačima širom sveta na kontinentu poznatom pod nazivom „Novi svet“.

Više o programu Džemborija možete naći na zvaničnom sajtu https://www.2019wsj.org/unlock-your-world/

Pravo učešća na Džemboriju imaju članovi registrovanih jedinica SIS koji su se istakli u svom radu i govore engleski jezik, rođeni između 22. jula 2001.i 21. jula 2005.g.

Prijave sa uplatom rezervacije od 80 evra u dinarskoj protivvrednosti se primaju do 31.januara 2019. Prijava se šalje na mejl wsj2019srb@gmail.com.

Račun za uplatu :

Savez izviđača Srbije

Bulevar umetnosti 27

205-205847-49

Svrha uplate: Kotizacija za Džembori USA2019

Prijava

Plakat

jan 232019
 

Na osnovu člana 22, stav 7, člana 36 stav 26, člana 60, Statuta Saveza izviđača Srbije Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je na svojoj sednici od 23.01.2019. donelo sledeću

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE SIS u 2019. godini

Član 1.

Svi članovi Jedinica koje se registruju u Savezu izviđača Srbije dužni su da plate članarinu u visini od 720,00 (sedamstodvadeset) dinara.

Član 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodela članarine iz prethodnog člana i to:

  1. 600,00 dinara, pripada Savezu izviđača Srbije
  2. 120,00 pripada WOSM i ESR

Ovom odlukom se utvrđuje da su minimalni iznosi članarine za Jedinice i niže Saveze (pokrajinske, gradske, opštinske) kako sledi:

  1. 600,00 dinara za članove Jedinica Saveza
  2. 150,00 dinara pokrajinskom i gradskom Savezu
  3. 50,00 dinara opštinskom Savezu

Član 3.

Iznosi iz prethodnog člana tačka 1. i 2. uplaćuju se u zbirnom iznosu od 720,00 dinara na tekući račun Saveza 205-23767-82 sa naznakom „članarina“ za 2019.godinu.

Član 4.

Jeidnica koja radi u sastavu pokrajinskog ili gradskog Saveza iznos od 150,00 dinara uplaćuje na tekući račun pokrajinskog ili gradskog Saveza.

Član 5.

Jedinica koja radi u sastavu opštinskog Saveza, iznos od 50,00 dinara uplaćuje na tekući račun opštinskog Saveza.

Član 6.

Članarinu za 2019. godinu Jedinice su dužne da izmire do 31.01.2019.godine. Nakon izmirenja članarine i donošenja odluke o registraciji Jedinice će dobiti sertifikat da je Jedinica registrovana u Savezu izviđača Srbije za 2019. godinu.

Dokaz da je pojedinac član Jedinice koja je registrvana u Savezu predstavlja članska knjižica sa poništenom članskom markicom za 2019. godinu.

Član 7.

Jeidnica će biti registrovana u Savezu kao odred izviđača ako je u predviđenom roku uplatila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Član 8.

Savez izviđača Srbije je dužan da izda odgovarajuću finansijsku dokumentaciju i članske markice, u roku od sedam dana od dana uplate članarine na račun Saveza izviđača Srbije.

Član 9.

Generalni sekretar je dužan da na sajtu istakne svaku uplatu članarine od strane Jedinice u roku od 48 sati od dana prikazivanja na izvodu iz banke Saveza.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti svim nižim  Savezima i  Jedinicama registrovanim  u Savezu, kao i Jeidnicama koje imaju potpisan Sporazum o saradnji sa Savezom elektronskim putem.

Tanja Janković

Starešina SIS

jan 222019
 

Na sednici Starešinstva 22.01.2019. doneta je odluka o visini kotizacije za učešće na svetskoj skautskoj smotri koja se održava od 22.jula do 02. avgusta 2019. u Zapadnoj Virdžiniji, USA.

Kotizacija za učesnike, članove kontigenta SIS je 1900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kotizacija za članove međunarodnog servisnog tima je 1850 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

jan 142019
 

Obaveštavamo članstvo da su Jedinice i Savezi (udruženja) u obavezi da izvrše evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata u Agenciji za privredne registre najkasnije do 31.01.2019. u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (Službeni glasnik RS 41/18) član 5, stav 2.

Ministarstvo privrede je izdalo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju  sa ciljem da se pruže detaljnije informacije o postupku evidentiranja.

Na sajtu Agencije za privredne registre http://www.apr.gov.rs u delu odnosi s javnošću/vesti nalazi se i vodič u slikama i korisničko uputstvo za korišćenje aplikacije.

Za sva pitanja u vezi sa pomenutim Zakonom možete se obratiti Ministarstvu privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre na telefon 011/ 3642 737.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete poslati na mejl stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs . 

Tehnička podrška APRa koja može pomoći u vezi sa aplikacijom za centralizovano prijavljivanje korisnika, dostupna je na mejl sd@apr.gov.rs i na broj telefona 011/ 20 20 293 radnim danima Agencije od 9 do 15 časova.

Za nepoštovanje pomenute obaveze, kao i obaveze Registrovanog subjekta  da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku (član 10, stav 2), predviđena je i prekršajna odgovornost, odnosno kazne u iznosu od 500.000  do 2.000.000 dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.