jul 262019
 

Savez izviđača Srbije poziva vas na još jedne Izviđačke igre. Ovogodišnje Izviđačke igre biće održane u Obrenovcu u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2019. godine.

Izviđačke igre su jedinstveno izviđačko takmičenje na nacionalnom nivou.
Takmičenje je predviđeno za kategorije mlađih i starijih izviđača i planinki.

Cilj Izviđačkih igara je i da razvija intelektualne i fizičke osobine članova naše organizacije kroz grupnu aktivnost – organizovan kolektivni rad, motivisanost, istrajnost, snalažljivost, okretnost, spretnost, brzinu, moć zapažanja, ali i da kroz zajednički rad afirmiše kvalitet, sposobnost, zajedništvo, prijateljstvo i solidarnost učesnika.

Organizator Izviđačkih igara je Savez izviđača Srbije, a domaćin Odred izviđača „Zvezdan Nedeljković“ iz Obrenovca.

Elaborat i prijavni obrasci.

jul 242019
 

Stariji ste od 18 godina?  Želite da steknete dodatne organizacione veštine? U tom slučaju pozivamo Vas da se prijavite na konkurs za vođu kontigenta za Evropski Džembori koji se održava u Poljskoj od 27. jula do 6. avgusta 2020. godine. Više informacija o događaju možeš naći na sledećem linku: ej2020.org. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti na mejl: serbiaicteam@gmail.com.

Rok za dostavljanje prijava je 5. avgust do 23:59. Nakon zatvaranja prijava kandidati će imati intervjue na engleskom jeziku. Izabrani kandidat će tokom perioda pripreme putovanja imati punu podršku tima za međunarodnu saradnju i kancelarije Saveza. Srećno!

Link za prijavu: http://bit.ly/kontigentpoljska

jun 122019
 

Na osnovu člana 30, člana 31 Statuta Saveza izviđača Srbije i Odluke Starešinstva SIS od 07.04.2019. godine sazivam izbornu sednicu Skupštine Saveza izviđača Srbije za 16.06.2019. Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine
a. Otvaranje sednice Skupštine
b. Izveštaj verifikacione komisije;
c. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
d. Usvajanje dnevnog reda;
e. Izbor radnog predsedništva
f. Izbor zapisničara
g. Izbor overivača zapisnika
2. Žalba Željka Valkovića na izborni proces 07.04.2019.
3. Izbor organa Saveza izviđača Srbije i izveštaj Izborne komisije:
a. Starešine Saveza,
b. Zamenika starešine Saveza,
c. Članova Nadzornog odbora Saveza;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine od 9.12.2018 i vanredne Skupštine 10.02.2019. redovne Skupštine 07.04.2019. ;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2018 godinu.
6. Izveštaj Direktora smotre
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i bilansa za 2018. godinu;
8. Priključenje jedinica na sporazum sa SIS
9. Posebni Program SIS-Izjašnjavanje o vraćanju veštarstva Gejmer u PP ili izbacivanje specijalnosti Gejmer radi usaglašavanja PP
10. Izmene i dopune Pravilnika o registraciji
11. Razno

Sednica Skupštine će se održati 16.06.2019. u Beogradu u sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“, Ulica Mitropolita Petra 8, sa početkom u 11,00č.
Potrebno je da delegati koji predstavljaju registrovane jedinice na Skupštini, sa sobom ponesu i poseduju izviđačku knjižicu sa članskom markicom za 2019. godinu i potpisano i pečatirano punomoćje za predstavljanje jedinice na Skupštini i učestvovanje u njenom radu.

 

Pera Trajković,
V.D. Starešina Saveza

jun 072019
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za članove tamičarske komisije za predstojeći DIV koji će biti održan od 27. do 30. juna 2019. godine u Češkom Selu.

Od članova takmičarske komisije se očekuje da budu na lokaciji DIV-a  24. juna 2018. godine i da u saradnji sa poverenikom i predsednikom takmičarske komisije učestvuju u pripremi svih neophodnih materijala za realizaciju DIV-a.

Potenicijalni članovi takmičarske komisije moraju biti stariji od 19 godina i moraju biti iz jedinica koje su članovi Saveza izviđača Srbije.

Mole se svi zainteresovani članovi da prijavu dostave na mail sis.nacelnik@gmail.com najkasnije do 14. juna 2019. godine.

Prijavu preuzmite ovde.

jun 062019
 

Državni izviđački višeboj Saveza izviđača Srbije – DIV jedinstveno je izviđačko takmičenje u Republici Srbiji. DIV predstavlja proveru stečenih znanja i veština, poznavanje orijentacije i proveru stečenih znanja iz pojedinih oblasti rada naše organizacije.

Ovogodišnji DIV biće održan u Češkom Selu kraj Bele Crkve, u periodu od 27. do 30. juna 2019. godine. Organizator Državnog izviđačkog višeboja je Savez izviđača Srbije, a domaćin ovogodišnjeg DIV-a biće odred izviđača “Žarko Zrenjanin Uča“ iz Bele Crkve.

Savezno izviđačko takmičenje namenjeno je kategoriji mlađih izviđača i planinki, deci i mladima uzrasta od 11 do 15 godina, kao i starijim izviđačima i planinkama, mladima uzrasta od 15 do 19 godina.

Pretprijava ekipa moguća je do 14. juna 2019. godine, isključivo elektronskim putem.

Prijave ekipa, popunjene i overene slati na adresu Saveza izviđača Srbije najkasnije do 21. juna 2019. godine.

Više o načinu prijave, uslovima učešća na Državnom izviđačkom višeboju, propizicijama, kao i kontakt Starešine Državnog izviđačkog višeboja možete naći u elaboratu.

apr 172019
 

Poštovani izviđači i planinke,

Savez izviđača u Bosni i Hercegovini organizuje trening mirovnog dijaloga i trening za upravljanje projektima od 8. do 12. maja u Zenici. Treninzima će prisustvovati predstavnici Saveza iz Bosne i Hervegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije i Srbije.

Cilj projekta je ulaganje u održivost projekata različitosti I inkluzije i mirovnog dijaloga u šest Saveza izviđača na području Balkana uz stručnu podršku na upravljanju projektima.

Prva projektna aktivnost je obuka ambasadora/ki za mirovni dijalog u vidu trodnevnog treninga osmišljenog u partnerstvu sa WOSM i KAICIID. Ovaj trening će omogućiti učesnicima/ama adekvatnu obuku da mogu da se bave temom mirovnog obrazovanja, da svoje znanje prenose dalje i obučavaju druge mlade lidere/ke, kao i da stvaraju zagovornike/ce koji su progresivni, aktivni u svojim lokalnim izviđačkim grupama i zajednicama. Nakon završenog treninga, učesnici će kreirati projekat koji se odnosi na teme mirovnog dijaloga  i različitosti i inkluzije koje će sprovesti u svojim matičnim savezima.

Događaj će se održati od 8. do 12. maja 2019. godine u Bosni i Hercegovini, u Zenici. Dolazak učesnika/ca je predviđen 7. maja u večernjim terminima. Smeštaj je obezbeđen.

Učesnici/e trebaju biti spremni/e za početak treninga u sredu 8. maja 2019. sa početkom u 9:00h.

Događaj će se završiti u vreme ručka, 12. maja, pa je odlazak planiran nakon 14:00h.

Troškovi kotizacije i prevoza su pokriveni projektom.

Uslovi za učešće su:

– kandidati moraju imati između 18 i 35 godina

– vrlo dobro poznavanje engleskog jezika

– zainteresovanost za program mirovnog dijaloga i motivacija za njegovo sprovođenje u izviđačkim jedinicama/lokalnim zajednicama

– prethodno iskustvo i rad na temama različitosti I inkluzije u matičnim savezima ili nvo organizacijama.

 

Popunjen prijavni formular slati na mail adresu sis.nacelnik@gmail.com do 24.aprila u 20h.

Nakon pristiglih prijava načelstvo će odabrati 5 kandidata, učesnika/ca treninga.

Blaga prednost davaće se odredima koji dolaze iz manjih sredina i manje razvijenih opština.

apr 082019
 

Na izbornoj sednici Skupštine Saveza izviđača Srbije održanoj 7.04.2019. godine u Beogradu. Usvojeni su izveštaji o radu u protekloj godini i četvorogodišnjem periodu mandata, usvojeni planovi rada za naredni period i izabrano i novo Starešinstvo. Na konstitutivnoj sednici Starešinstva SIS doneta je odluka da se dopunski izbori održe za Starešinu Saveza i jednog zamenika starešine, kao i za Nadzorni odbor, 16.juna. Do izbora novog starešine, vršilac dužnosti starešine je Pera Trajković, koji je izabran za zamenika starešine.

Na Skupštini je konstatovano da su postignuti odlični finansijski rezultati, vraćen ugled Savezu u državnim institucijama i kod partnera, usvojena Strategija SIS do 2020.

Glavni prioritet je bio školovanje kadrova. Ustanovljen je jedinstven sistem školovanja kadrova po kome  se u ovom periodu obučilo preko 280 mladih na saveznom nivou. Zaštićen je Znak SIS i Program SIS. Usvojen je Pravilnik o registraciji u SIS po kome se uskladilo plaćanje članarine sa početkom kalendarske godine i omogućilo odredima koji su u povoju da učestvuju u aktivnostima SIS i obučavaju kadrove. Urađen nacrt novog Statuta, Pravilnika o izborima, Pravilnika o uniformama. Poboljšani su uslovi rada u kancelariji.

Direktno u odrede je uloženo oko 4 miliona dinara kroz sufinansiranje aktivnosti, tečajeva, savetovanja, međunarodne saradnje i opreme. Urađeno je i objavljeno preko 20 brojeva časopisa TIPI sa preko 70 uputstava za aktivnosti koje mlade vođe mogu direktno da upotrebe u radu sa decom. Usvojen je Posebni program sa potpuno novim poglavljem za starije izviđače. Povećan je broj učesnika na nacionalnim aktivnostima. Uspešno je održana 10.Smotra Sveza izviđača Srbije sa oko 800 učesnika. Pokrenuto je preispitivanje Programa SI kako bi se osavremenio i bio u skladu sa potrebama mladih.

Ovom uspehu doprinela je ostvarena saradnja sa mnogobrojnim partnerima kao što su državna Ministarstva (MOS, MZZS, MUP, MOD, MPN, Mim Kulture ), grad Beograd, Kancelarija poverenika za ravnopravnost, Građanske inicijative- program TACSO, KOMS, Crveni krst, religijske zajednice, JP GSP, JP Ada Ciganlija, a naročito partneri evropskog skautskog regiona i Savezi izviđača Južne Koreje, Švajcarske, Francuske sa kojima SIS ima potpisane sporazume o saradnji.

Dosadašnji starešina Tanja Janković se zahvalila na dosadašnjoj saradnji i poželela novom rukovodstvu puno sreće u daljem radu!

Izveštaj izborne komisije

apr 022019
 

Timovi Saveza izviđača Srbije po 4-ti put organizuju aktivnost „Prolećno izazivanje”. Cilj aktivnosti je povezivanje vodova iz različitih jedinica širom Srbije, jačanje timskog duha i savladavanje delova Programa na zanimljiv i neobičan način.

Aktivnost je namenjena vodovima starijih i mlađih izviđača i planinki registrovanih jedinica u Savezu izviđača Srbije i jedinicama na sporazumu sa Savezom. Nakon slanja prijava, svaki vod će dobiti zadatak da jednom od drugih prijavljenih vodova postavi izazov, dok će istovremeno i sam biti izazvan.  Izazivači će biti određeni izvlačenjem po isteku roka za prijave. Cilj svakog voda je da u svojoj lokalnoj sredini ispuni svaki od izazova koji im drugi vod postavi i snimi ih u kratkom filmu. Vodovi će imati slobodu da u okviru zadatih tema sami osmisle i kreiraju izazove koji će postaviti vodu koji su izvukli.

Tema ovog izazivanja su Ciljevi održivog razvoja, kao jedna od najaktuelnijih tema u svetu i kod nas. Savez izviđača Srbije se ovom aktivnošću priključuje pozivu na delovanje radi zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve.

Vodovi se mogu prijaviti za učestvovanje u izazivanju tako što će popuniti prijavu i poslati je na adresu mladjiiip@gmail.com (mlađi izviđači i planinke) ili izvidjaciplaninke@gmail.com  (stariji izviđali i planinke). Rok za prijavu vodova je 16. april 2019, a kô koga izaziva saznaće se nekoliko dana kasnije. Nakon toga, prijavljeni vodovi će popuniti obrazac u kome će postaviti izazov vodu koji su izvukli, a istovremeno i sami dobiti izazov koji treba da ostvare.

Elaborat1– mladji izvidjaci

Elaborat2– stariji izvidjaci

Prijava1– mladji izvidjaci

Prijava2– stariji izvidjaci

mar 282019
 

На основу Члана 22. Правилника  о изборима поставља се на увид документ о предложеним кандидатима за чланове органа Савеза.

Преузми документ :Кандидати 2019 
Кандидати за Надзорни одбор

Предлози Програма рада кандидата за Старешину Савеза :
Немања Галетић (преузми)       –ПОВУЧЕНА КАНДИДАТУРА 4.4.2019.-
Ненад Јовановски (преузми)

mar 152019
 
Pred vama je još jedan RoverUp!
Aktivnost namenjena punoletnim članovima Saveza izviđača Srbije. Cilj ove aktivnosti je umrežavanje mlađih brđanki i brđana, kao i otkrivanje prirodnih lepota Srbije. Kako se i iz naslova može zaključiti u pitanju je pohod na vrh planine. Ove godine pohod je organizovan na vrh Veliki Vetren (775m) na planini Juhor. Ovo mesto poznato je kao najveće utvrđenje Keltskog plemena Skordisci na teritoriji današnje Srbije koje je tu malazilo do početka nove ere.
Sa ovog vrha se pruža fantastičan pogled na dolinu Velike Morave.
Više o aktivnosti možete pogledati u elaboratu ovde
Rok za prijavljivanje je 01.04.2019. godine
a prijave se vrše putem sledećg linka: