dec 252017
 

U periodu od 03. do 09.02.2018. godine Savez izviđača Srbije organizuje Tečaj za vodnike „Krupac 2018″. Tečaj će se održati u Izviđačkom centru Krupac u blizini Bele Palanke.

Tečaj za vodnike je jedna od aktivnosti planiranih projektom „Mi jesmo eko-svesni“ podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečaj ima za cilj obučavanje mladih da samostalno planiraju i realizuju aktivnosti u prirodi za mlađe članove organizacije.

Ovogodišnji tečaj je namenjen vodnicima koji već imaju iskustvo u radu sa vodovima, i imaju potrebu da unaprede svoja znanja i veštine stečene direktnim radom sa decom. Učesnici treba da imaju minimum 15 godina i savladan program prvog krina (ili druge izviđačke zvezde za izviđače koji su savladavali stari Program SIS). Tečaj će pokriti određeni broj tema u okviru obuke za vodnike, predstavljene u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Organizator pokriva deo troškova smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona od ručka 03.02. do doručka 09.02, kao i troškove programskih aktivnosti. Učesnici samostalno snose troškove prevoza do Krupca.
Učesnička kotizacija iznosi 2.850 dinara, a ovaj iznos je potrebno uplatiti na račun Saveza broj 205-23767-82, svrha uplate Kotizacija za Tečaj za vodnike, sa pozivom na broj 02-03-2018.

Prijava učesnika vrši se popunjavanjem aplikacionog formulara koji je potrebno poslati na office@izvidjaci.rs do 15.01 u 23:59. Zbog ograničenog broja učesnika, Savez ima obavezu selekcije učesnika na osnovu kvaliteta prijave. Učesnici će o rezultatima selekcije biti obavešteni po isteku roka za prijave.

Pozivaju se Odredi izviđača da prijave svoje učesnike (vodnike koji već imaju iskustva sa vođenjem jedinice) do 15.01.2018. godine.

dec 012017
 

U periodu od 24. do 26. novembra 2017. godine u dečijem odmaralištu „Šuplja stena“ održano je godišnje Savetovanje Saveza izviđača Srbije. U sklopu Savetovanja takođe je održana i završna konferencija projekta „NAuči EDukuj PRimeni – NAPRED“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo odbrane Republike Srbije. U sklopu konferencije „Država se brani čistoćom“ prisutni su imali priliku da se upoznaju sa realizacijiom i rezultatima projekta.

Tokom Savetovanja takođe prisutni su imali priliku da čuju više o „Pravilniku o registraciji“ i novorazvijenom sistemu za praćenje članstva. Pored ovog na Savetovanju je bilo još reči o „Ciljevima održivog razvoja“ (eng. SDGs). Takođe ovo je bila prilika da se prodiskuje o terminima nacionalnih aktivnosti a i da se izvrši refleksija o tome šta se sve postiglo u prethodnih godinu dana.

Kao što je i praksa u 2017. raduje dobar odziv odreda i preko 40 učesnika ovog Savetovanja.

IMG_0773

nov 302017
 

Dragi tipijevci, pred vama je TIPI –Ceremonije i svečanosti! U mesecu Izviđačkog stroja Srbije dajemo vam predlog kako da svojim članovima približite izviđačke ceremonije i svečanosti i objasnite im njihov značaj. Ceremonije su nešto po čemu su izviđači prepoznatljivi i upečatljivi, ali i nešto što oslikava izviđačku tradiciju i vezu sa svetskom izviđačkom porodicom.

U ovom broju predvodnicima dajemo interesantnu aktivnost kroz koju će poletarce i pčelice naučiti osnovne i najčešće ceremonijale. Za mlađe izviđače i planinke pripremili smo zanimljivu aktivnost sa elementima igre, glume i umetnosti. Stariji izviđači i planinke kroz aktivnost koju vam dajem naučiće kako da planiraju i sporvedu različite ceremonije i svečanosti.

Nadamo se da će vam naši predlozi pomoći i dati ideje da kvalitetno sprovedete programske zahteve vezane za ovu programku oblast.

Pozdravljaju vas Programski timovi SIS-a

TIPI 33

nov 302017
 

Dragi naši poletarci, pčelice, predvodnici i predvodnice,

I ove godine prazničnim vilenjacima je potrebna vaša pomoć!

O čemu se radi?

S obzirom da vilenjaci imaju pune ruke posla, morate im pomoći! Zapravo, vaš zadatak jeste da, kao što to i vilenjaci rade, spremite novogodišnje paketiće za svoje drugare. Svako jato treba da napravi novogodišnji paketić za drugare iz drugog odreda.

Novogodišnji paketić treba da sadrži sledeće

• zajedničku sliku članova jata;
• jatnu/odredsku maramu (ili neko drugo obeležje jata/odreda);
• ručno pravljenu novogodišnju čestitku
• slatkiš po želji u količini predviđenoj za drugo jato;
• ručno pravljen novogodišnji ukras ili origami sa novogodišnjim detaljima.

Svaki odred će dobiti, nakon isteka prijava, ime jata, odreda, grada i adresu na koju treba poslati paketić. Paketiće je potrebno ukrasiti i uredno poslati poštom na datu adresu.

Prijave

Popunjene prijave slati na mejl cubscoutserbia@gmail.com zaključno sa 8.12.2017. Paketiće je potrebno poslati do 20.12.2017, kako bi svi oni stigli do 23.12.2017. Prijave se šalju na nivou jata, a ne na nivou odreda, tako da je za svako jato poslati posebnu prijavu.

Još jedna informacija koju šalju vilenjaci!!!

Oni vole da prave čuvene selfije, pa izričito traže da i vi napravite iste u radnoj, novogodišnjoj atmosferi uz #PraznicniVilenjaci2017. Nestrpljivo očekuju fotografije, zahvaljuju na vašoj pomoći uz pozdrav poletaraca:

LET, LET, LET!

Tim za poletarce i pčelice SIS

Elaborat

Prijava

nov 142017
 

Ovogodišnje Savetovanje Saveza izviđača Srbije održaće se od 24. do 26.11.2017. godine u Dečjem odmaralištu Šuplja stena na Avali. Savetovanje Saveza izviđača Srbije se svake godine organizuje sa ciljem da se u neposrednom kontaktu sa predstavnicima organizacionih jedinica razmene mišljenja o proteklim aktivnostima Saveza, kao i o aktuelnim temama koje imaju za cilj ispunjenje strateških ciljeva Saveza.

Konferencijom „Država se brani čistoćom“ zaokružujemo projekat „NAuči, PRimeni, EDukuj – NAPRED“ koji je podržalo Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Ovogodišnja aktuelna tema je uspostavljanje pravovremenog ritma registracije članica Saveza. To će nam omogućiti novi sistem za evidenciju i registraciju članstva, koji će učesnici moći praktično da isprobaju i Pravilnik o registraciji. Prateći savremene trendove biće razgovora i na temu uloge izviđačke organizacije u ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, kao i prezentacija organizacije Smotre SIS 2018. godine.

Rok za prijavu učesnika/ca je 21.11.2017. godine na mail adresu office@izvidjaci.rs. Više informacija o Savetovanju možete pronaći u elaboratu.