nov 302019
 

Poštovano članstvo,

obaveštavamo vas da od 01. decembra 2019. godine počinje proces za registraciju jedinica u SIS za 2020. godinu. Rok za slanje dokumentacije za registraciju jedinica je 15. decembar 2019. godine.

Molimo vas  da proverite vaše mejlove, kao i da dobro pročitate pravilnik za Registraciju. Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko popunjavanja obrazaca kancelarija SIS stoji Vam na raspolaganju.

Kancelarija  Savez izviđača Srbije

nov 292019
 

U periodu od 26-30.decembra 2019. Savez izviđača Srbije organizuje zimsku školu SIS- tečaj za vodnike i predvodnike „Čardak 2019“.

Zimska škola je jedna od aktivnosti predviđena projektom „Bolji program za veći aktivizam i učešće mladih“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Cilj Zimske škole je da doprinese sticanju znanja, veština i stavova potrebnih mladima koji sprovode izviđački Program za mlade u Savezu izviđača Srbije u lokalnim odredima izviđača.

Učešće na tečaju mogu uzeti članovi registrovanih jedinica u SIS i jedinica koje imaju potpisan Sporazum o saradnji sa SIS, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju savladan najmanje program 2. izviđačke zvezde. Tečaj obuhvata određen broj tema predstavljenim u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Smeštaj i ishrana je na bazi 4 punih pansiona. Kotizacija za učesnike je 1.600,00 dinara. Uplata se vrši po obaveštenju da je kandidat prihvaćen pre početka škole, na račun Saveza 205-23767-82 sa naznakom- kotizacija za zimsku školu.

Učesnicima će biti refundirani troškovi prevoza po dostavljanju računa.

Prijava učesnika je do 13.decembra 2019. na mejl adresu Načelnika Saveza sis.nacelnik@gmail.com nakon čega će Jedinice biti obaveštene o prihvatanju kandidata.

Prilog:

Prijava

Elaborat

nov 242019
 

Dragi članovi,
Savez izviđača Srbije je odlučio da krene u svoju modernizaciju, a jedan od elemenata je unapređenje vizuelnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva osmišljavanje nacionalne marame, usaglašavanje oko jedinstvene uniforme, odabir ton karte za promotivne materijale, kreiranje različitih logoa i drugo. Vizuelni identitet je važan zarad slike i prepoznatljivosti izviđača kako unutar tako i izvan naše organizacije.

Prvi korak u ovom procesu odlučen je za izradu nacionalne marame, što će biti i prvi zadatak tima.

Ukoliko ste zainteresovani da uđete u ovaj tim molimo vas da popunite prijavni formular. Jedan od osnovnih uslova za prijavu jeste da kandidat ima završenu umetničku ili dizajnersku školu ili da je pohađa. Takođe i osobe koje imaju afiniteta ka dizajnu a nisu stekli znanje kroz formlano obrazovanje, se svakako mogu prijaviti i ući u razmatranje.

Popunjeni formular slati na e-mail: sis.nacelnik@gmail.com.
Rok za prijavu je 8. decembar 2019. godine.

Kontakt osoba: Jelena Košarić, član starešinstva Saveza izviđača Srbije.
e-mejl: jelen.ank.osaric@gmail.com

Prijava

nov 192019
 

Dragi naši poletarci, pčelice, predvodnici i predvodnice,

Deda Mrazu je potrebna vaša pomoć! Kao što znate, on tokom cele godine vredno radi i sprema novogodišnje paketiće za sve vas, ali, s obzirom da se kraj godine približava, a on nema dovoljno vremena, zamolio nas je da vas pozovemo da mu pomognete!

O čemu se radi?

Kako je Deda Mraz vredan, tako ćemo biti i mi!  Novogodišnji paketići  su simbol novogodišnjih praznika, a svi im se jako radujemo! Ko ne voli paketiće?! Ma, svi vole paketiće!

Ono što vi treba da uradite jeste da napravite paketić, koji će biti poslat na zadatu adresu, isto kao što to radi Deda Mraz. Vaši paketići su malo drugačiji, jer su, pre svega, novogodišnjo-izviđački, ali, isto tako i pravljeni od srca.

Vaš novogodišnji paketić treba da sadrži sledeće:

 • Origami sa novogodišnjim motivima,
 • Novogodišnju čestitku, za sve drugare, kojima šaljete,
 • Slatkiš,
 • Odredska marama,
 • Zajednička fotografija jata za jato kome se šalje paketić.

Znate da Deda Mraz uvek jako lepo upakuje paketiće, pa tako treba da upakujete i vi. Zato, budite vredni i kreativni, svoje paketiće lepo ukrasite i upakujte! 😊

Svaki odred će, nakon isteka prijava, dobiti ime jata, odreda, grada i adresu na koju treba poslati paketić.

Popunjene prijave poslati na mejl adresu cubscoutserbia@gmail.com, zaključno sa  02.12.2019. godine. Nakon toga jata dobijaju jato, kome šalju paketić, a njih je potrebno poslati do 18.12.2019, kako bi svi stigli do 21.12.2019. godine. Prijave se šalju na nivou jata, a ne na nivou odreda, zato je bitno da za svako jato bude posebna prijava (na primer, ako odred, koji šalje prijavu, ima tri jata, poslaće tri prijave).

Još jedna bitna stvar!

Deda Mraz je izrazio želju da, tokom pravljenja paketića, napravite fotografije i pošaljete nam na istu ovu mejl adresu, a mi ćemo proslediti njemu!

LET, LET, LET!

 

Tim za poletarce i pčelice, SIS

Elaborat

Prijava

nov 122019
 

Izviđački stroj je aktivnost na kojoj se uručuju zvanja najboljim izviđačkim jedinicama („Četa orlova“ i „Odred orlova“) i pojedincima („Izviđač orao“).

Zvanje „Odred orlova“, odnosno „Četa orlova“, predstavlja najviše zvanje koje jedinice Saveza izviđača Srbije mogu dobiti za izvanredan rad u protekloj izviđačkoj godini. Pored dobre organizovanosti, poštovanja Statuta i Pravilnika SIS-a, posebna pažnja posvećuje se kvalitetnom sprovođenju Programa Saveza izviđača Srbije, kao i saradnjom sa drugim izviđačkim jedinicama, kako domaćim tako i međunarodnim. Zvanje „Izviđač orao“ dodeljuje se pojedincima koji su prošli kompletan opšti program Saveza izviđača Srbije i radili dodatno na svom izviđačkom razvoju unapređujući svoja znanja kroz sve celine posebnog programa SIS-a. „Izviđač orao“ predstavlja najviše programsko zvanje koje pojedinac može da osvoji tokom savladavanja Programa Saveza izviđača Srbije.

Pored ovogodišnjih zvanja članicama i članovima izviđačke organizacije biće dodeljena i odlikovanja i priznanja za njihov višegodišnji trud, rad i doprinos u izviđačkoj organizaciji .

Više detaljnijih informacija možete pronaći u elaboratu.

nov 052019
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za formiranje Projektnog tima Saveza izviđača Srbije.

Projekti tim se formira sa zadatkom izrade projektnih aplikacija, praćenjem realizacije projekta, izveštavanjem i praćenjem realizacije projekta odreda koji sprovode projekte finansirane od strane izviđačkih fondacija.

Za potrebe rada tima raspisuje se konkurs za:

1 Vođu projektnog tima

3 Člana projektnog tima.

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije može da po potrebi proširuje Projektni tim u zavisnosti od obima posla.

Željene osobine kandidata:

 • Originalnost ideja,
 • Dobre komunikativne veštine,
 • Entuzijazam,
 • Empatija prema članovima svog tima,
 • Stručnost,
 • Sposobnost da odredi prioritete,
 • Dobro snalaženje pod pritiskom,
 • Timska orijentisanost,
 • Iskustvo u pisanju projektnih aplikacija za izviđačke fondove (LTF, MOP),
 • Iskustvo u pisanju projektnih aplikacija za konkurse Ministarstava Republike Srbije,
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema.

Vođa Projektnog tima

On organizuje, usmerava i usklađuje rad članova tima, rešava probleme i konflikte i daje direktive, sve u cilju efikasnog završetka projekta.

Projektni menadžer poseduje veća ili manja ovlašćenja u upravljanju projektom, koja mu dodeljuje Starešinstvo Saveza izviđača Srbije, zasebno za svaki projekat. U pogledu vođenja projektnog tima on poseduje formalna ovlašćenja za efikasno vođenje tima.

Željeno iskustvo kandidata za vođu Projektnog tima

 • Razvoj, vođenje i organizacija projekata,
 • Napredne metode Projektnog menadžmenta,
 • Napredne kvantitativne finansijske metode,
 • Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata,
 • Vođenje finansija,
 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
 • Vođenje i organizacija timova,
 • Lične veštine pregovaranja, liderstvo,
 • Pravilno donošenje odluka u poslovnom okruženju.

Projektni tim za svoj rad direktno odgovara Starešinstvu Saveza izviđača Srbije i služi kao stručna podrška radu sekretarijata.

Članovi Projektnog tima svoju funkciju obavljaju volonterski i ne mogu za svoj rad potraživati honorare.

Rad Projektnog tima finansira Savez izviđača Srbije.

Vaš CV i motivaciono pismo možete poslati na office@izvidjaci.rs sa naznakom „Konkurs za formiranje Projektnog tima“, do 31. decembra 2019. godine.

okt 212019
 

U okviru projekta „Bolji program za veći aktivizam i učešće mladih” koјi je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Savez izviđača Srbije organizuje Savetovanje za mlade vođe – „Savezovanje 2019“ u periodu 1-3. novembra 2019. Učesnici su načelnici ili zamenici načelnika odreda i Saveza, vođe četa ili predvodnici, ne stariji od 30 godina, iz registrovanih jedinica i Saveza i jedinica koje imaju sporazum o saradnji sa Savezom izviđača Srbije.

U saradnji sa UNICEF Srbija u okviru projekta „U report” organizuje se i sastanak Načelstva i svih timova Načelstva Saveza izviđača Srbije.

Tako je celokupni događaj zamišljen kao forum mladih gde će moći da iznesu i razmene mišljenja po pitanju dosadašnjeg sprovođenja Programa Saveza izviđača Srbije, predlože konkretne potrebe Ili podele vizije i ideje koje bi se mogle primeniti u novom programu. Zatim će se edukovati o javnom nastupu, načinima prezentacije odreda i informisaće se koji način preko U-report programa mogu doprineti stvaranju boljih uslova za mlade u njihovoj sredini i Srbiji generalno.

Ne propusti priliku da se čuje tvoj glas jer tvoj glas je važan!

Rok za prijave je 27. oktobar na mejl Saveza office@izvidjaci.rs.

Više informacija možete naći u elaboratu.

Prijavu za „Savezovanje 2019” možete pronaći ovde.

okt 092019
 

Dragi izviđači želimo da vas upoznamo sa nekoliko projekata koji mogu biti interesantni za primenu u lokalnim jedinicama. Za sve predstavljene projekte mogu aplicirati manje neformalne grupe  (npr. vodovi starijih izviđača, klubovi ili kombinacija izviđača i prijatelja organizacije):

 

 

 

Projekat – Generation Unlimited Youth Challenge

Namenjen je timovima, sastavljenih od mladih osoba uzrsata 14 do 24 godine, koji imaju ideju kako da utiču na neku od sledećih tema:

 • Promovišu iskustva iz formalnog obrazovanja koje pružaju veštine potrebne maldima za produktivan život i buduće zaposlenje;
 • Omogućavaju mladim ljudima koji su van formalnog obrazovanja, mogućnost za obuku, razvoj veština I dodatno obrazovanje;
 • Poboljšavaju povezanost između mladih i postojećih prilika za zaposlenje;
 • Povećavaju broj kvalitetnih prilika za zaposlenje mladih;
 • Podstiču preduzetništvo kao način razmišljanja za obezbeđivanje sredstava za život;
 • Promovišu pravičan pristup kvalitetnom obrazovanju, obuckama, zapošljavanju, preduzetništvu i učešću građana.
 • Opremaju mlade ljude da budu „oni koji problem rešavaju” i angažuju članove civilnog društva pomažući u stvaranju boljeg sveta.

Projekat sprovodi UNDP i UNICEF sa Savezom izviđača Srbije i Razlivalištem kao partnerima.

Start projekta očekuje se uskoro.  Pratite nas za informacije.

Projekat – UP Shift

Projekat je namenjen rešavanju uočenih problema u lokalnoj zajednici ili traženju modela za rešavanje nekih širih problema.
Na konkursu učestvuju samostalno formirani timovi. Konkursi se trenutno raspisuju po okruzima o čemu će vas kancelarija Saveza upoznavati blagovremeno.

U prilogu se nalazi kako izgleda poziv i konkurs:     www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/konkurs-za-upshift
Iz ovog starijeg videa se može bolje razumeti kako projekat izgleda:     www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=bfkRy5qoKi4

Projekat – TOM

Namenjen veštijim i iskusnijim osobama formiranim u jedan tim, koji imaju zadatak da osmisle i izrade rešenja za svakodnevne probleme za osobe sa posebnim potrebama.

U prilogu je kako izgleda poziv i konkurs koji je upravo aktuelan:    www.tombelgrade.org
Ovaj video bliže objašnjava kako projekat funkcioniše:   www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=nFet4qkMtYI

okt 092019
 

Počevši od avgusta 2019. godine Savez izviđača Srbije priključio se UNICEF projektu pod nazivom U-Report.

Ovaj projekat je namenjen formiranju mreže mladih ljudi koji podstiču na pozitivne promene u svojim zajednicama ukazivajući na izazove sa kojima se susreću ili na vrednosti koje mogu da podele putem U-report platforme.

Do sada se zajednici U-report priključilo oko 160 izviđača.

Priključite se i ti!

Pozivamo sve zainteresovane jedinice i pojedince uzrasta od 15 do 30 godina koji žele da se uključe u ovaj projekat da kontaktiraju Načelnika Saveza ili Kancelariju Saveza.

Više o ovom projektu možete saznati na ovom linku:  https://serbia.ureport.in/about/