jun 142018
 

U službenom biltenu Saveza izviđača Srbije broj 45 nalaze se zapisnik i odluke sa održane Skupštine Saveza izviđača Srbije.

Preuzmite bilten.

jun 082018
 

Savez izviđača Srbije organizovaće u periodu od 22. do 24. juna 2018. godine, seminar Izviđaštvo za sve u Izviđačkom centru „Cerje“ kod Niša.

Učesnici:

Članovi registrovanih jedinica Saveza izviđača Srbije (odreda i nižih saveza) starosti od 16 do 35 godina.
Zbog ograničenog broja mesta iz svake jedinice može se prijaviti po jedan učesnik.

Program seminara: 

Program seminara se realizuje kroz radionice forumskog tipa. Program obuhvata više različitih tema kroz koje će učesnici moći da razmene dosadašnja iskustva u radu sa osetljivim grupama i da iznesu svoje ideje kako bi ovaj rad mogao da se unapredi.

Kako je Savez izviđača Srbije od 2017. godine uveo u svoju edukaciju teme koje se bave jačanjem kapaciteta članova Saveza da se bave uključivanjem dece i mladih iz osetljivih grupa.

Sesije će moderirati članovi Načelstva Saveza izviđača Srbije i eksterni saradnici.

Cilj seminara:

Dodatno razvijanje kapaciteta članova Saveza za rad sa osetljivim grupama. Izrada preporuka za dalji razvoj sistema za razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica kroz sistematsko bavljenje temom uključivanja osetljivih grupa u izviđački pokret.

Smeštaj i ishrana:

Smeštaj je organizovan u čvrstom objektu u višekrevetnim sobama.
Ishrana obuhvata tri obroka dnevno. Ishrana počinje večerom 22. juna i završava se ručkom 24. juna.

Cena seminara:

Cena kotizacije po učesniku iznosi 300,00 dinara.
Kotizacija pokriva deo troškova za smeštaj i ishranu na bazi 2 puna pansiona, kao i materijale neophodne za realizaciju seminara. Ostali troškovi su pokriveni od strane organizatora.

Prevoz:

Do izviđačkog centra „Cerje“ učesnici dolaze samostalno.

Prijavljivanje i uplata:

Prijava se vrši do 20. juna slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresu office@izvidjaci.rs . Nakon ovog roka će se sve prijavljene jedinice obavestiti da li mogu da prijave dodatne učesnike.
Po obaveštavanju, za prijavljene učesnike treba uplatiti kotizaciju u iznosu od 300,00 dinara na račun Saveza izviđača Srbije broj 205-23767-82, svrha uplate „Kotizacija za seminar Izviđaštvo za sve“, sa pozivom na broj 02-06/2018.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Načelniku Saveza izviđača Srbije putem telefona 0605233389 ili e-maila nacelnik1911@gmail.com

Elaborat

Prijava

maj 032018
 

U službenom biltenu Saveza izviđača Srbije broj 44 nalaze se zapisnici, odluke i razmatrani materijali sa 50. i 51. sednice Starešinstva SIS.

Preuzmite bilten.

apr 102018
 

U službenom biltenu Saveza izviđača Srbije broj 43 nalaze se zapisnici, odluke i razmatrani materijali sa 48. i 49. sednice Starešinstva SIS.

Preuzmite bilten.

mar 232018
 

U službenom biltenu Saveza izviđača Srbije broj 42 nalaze se zapisnici, odluke i razmatrani materijali sa 45, 46. i 47. sednice Starešinstva SIS.

Preuzmite bilten.

mar 232018
 

Pozivaju se odredi iz Mačvanskog i Kolubarskog okurga da predlože kandidate za člana Starešinstva SIS. Kandidature treba dostaviti do 31.3.2018. godine na adresu Savez izviđača Srbije, Bulevar umetnosti 27, 11 150 Beograd, PF 7 i skenirano elektronskom poštom na office@izvidjaci.rs.

Poziv možete naći ovde.

mar 202018
 

Dragi predvodnici i vodnici, ovog meseca pred vama je TIPI – Zaštita životne sredine. Kao i svake godine, 22. marta se obeležava Svetski dan voda, i to po dvadeset šesti put zaredom. U ovom broju predvodnicima i vodnicima dajemo predloge za obeležavanje ovog dana, ali i za sporvođenje programskih zahteva iz tematske oblasti Zaštita životne sredine.

Nadamo se da će vam naši predlozi pomoći i dati ideje da se na zanimljiv način savladate ovu tematsku celinu.

Pozdravljaju vas Programski timovi SIS-a

TIPI 37

mar 122018
 

Prvi ovogodišnju RoverUp u organizaciji Tima za Mlađe brđane i brđanke Saveza izviđača Srbije biče održan u periodu od 20. do 22. aprila 2018. godine u Izviđačkom centru Ždrelo, koji se nalazi u blizini Petrovca na Mlavi.

RoverUp je aktivnost namenjena za mlađe brđane i brđanke. U okviru aktivnosti biće realizovani uspon na vrh Ježevac, obilazak manastira Gornjak i napuštenih vojnih bunkera. Za nedelju su planirani fakulatativni izleti u Akva park Ždrelo i Vrelo Mlave.

Prijave se vrše na  linku do 15.4.2018.

Kotizacija iznosi 1500 dinara.

Više informacija o samoj akciji možete naći u elaboratu.