apr 232018
 

OI „Lazar Bibić“ iz Šida od ove godine, trećeg vikenda juna, tačnije u periodu od 22. do 24. juna organizovaće akciju pod nazivom „Bibićevi dani“.

U sklopu ove akcije biće organizovane tri akcije za tri kategorije: za poletarce i pčelice biće organizovana već tradiocionalna, ove godine po sedmi put, „Olimpijada zaboravljenih dečjih igara“, zatim za mlađe izviđače i planinke „Ilegalac u gradu“ i za starije izviđače i planinke „Izviđački višeboj“.

Više infromacija o ovim akcijama možete naći u elaboratu.