jul 192017
 

Odred izviđača „Đorđe Simeonović“ iz Zaječara u periodu od 11. do 13. avgusta 2017. godine, organizovaće svoje tradicionalno noćno-orijentaciono takmičenje „Prirode smo mi sinovi“.

Više o akciji, takmičarskim kategorijama i disiciplinama možete naći u elaboratu.